TTGD Trường Phúc Land Hải Phòng

Thông Tin Liên Hệ

Bản Đồ
TTGD Trường Phúc Land Hải Phòng
Dự án Pruksa Town
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Phone:
-
Mobile:
0906192499
Email:
info@truongphucland.
Skype:
-

Sơ lược

Các Trang Mạng Xã Hội


Nhân Viên Của Chúng Tôi

Trần Thị Thu Thủy

Phone:
024 6286 4816
Mobile:
01249 072 978
Email:
thuy.ttt@truongphucland.vn
Skype:
-

Nguyễn Thị Duyên

Phone:
024 6286 4816
Mobile:
0963 265 422
Email:
duyen.nt@truongphucland.vn
Skype:
-

Phạm Thị Hà An

Phone:
024 6286 4816
Mobile:
0934 228 879
Email:
an.pth@truongphucland.vn
Skype:
-

Nguyễn Thành Phúc

Phone:
024 6286 4816
Mobile:
086 907 3690
Email:
phuc.nt@truongphucland.vn
Skype:
-

Nhắn Tin Cho Chúng Tôi

   ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN