Nhân viên Đại lý

Đặng Minh Trọng

Phone:
0976030454
Mobile:
0976030454
Email:
trong.dm@truongphucland.vn
Skype:
-

Diệp Thị Liên Hương

Phone:
04 62864816
Mobile:
0917136119
Email:
diepanh168@gmail.com
Skype:
-

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Phone:
04 6286 4816
Mobile:
0982.089.216
Email:
thanh.nth@truongphucland.vn
Skype:
-

Kiều Việt Tiến

Phone:
04 6286 4816
Mobile:
0974094855
Email:
tien.kv@truongphucland.vn
Skype:
-

Lục Đình Nhâm

Phone:
04 62864816
Mobile:
0932458368
Email:
nham.ld@truongphucland.vn
Skype:
-

Lê Thị Thanh Nga

Phone:
04 62864816
Mobile:
0977736822
Email:
nga.ltt@truongphucland.vn
Skype:
-

Lê Thị Ngọc Anh

Phone:
04 62864816
Mobile:
0904221886
Email:
anh.ln@truongphucland.vn
Skype:
-

Thái Thị Minh

Phone:
04 6286 4816
Mobile:
0982 545 767
Email:
minh.tt@truongphucland.vn
Skype:
-

Ngô Thị Loan

Phone:
04 6286 4816
Mobile:
0986 323 697
Email:
loan.nt@gmail.com
Skype:
-

Nguyễn Huy Thưởng

Phone:
-
Mobile:
0942119325
Email:
thuong.nh@truongphucland.vn
Skype:
-

Võ Thị Nga

Phone:
04 6286 4816
Mobile:
0918237234
Email:
nga.vt@truongphucland.vn
Skype:
-

Nguyễn Đức Mạnh

Phone:
04 6286 4816
Mobile:
0968598635
Email:
manh.nd@truongphucland.vn
Skype:
-

Bùi Thị Lệ Thu

Phone:
04 6286 4816
Mobile:
0989 55 3398
Email:
thu.btl@truongphucland.vn
Skype:
-

Phạm Đức Hoàng

Phone:
04 6286 4816
Mobile:
0989 846 318
Email:
hoang.pd@truongphucland.vn
Skype:
-

Cao Hương Giang

Phone:
04 6286 4816
Mobile:
098 15 666 07
Email:
giang.ch@truongphucland.vn
Skype:
-

Phạm Nguyễn Hoài Vi

Phone:
024 6286 4816
Mobile:
Email:
vi.pnh@truongphucland.vn
Skype:
-
   ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN