Giới thiệu đào tạo

CƠ HỘI ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG PHÚC LAND LÀ VÔ TẬN

Là một công ty dịch vụ bất động sản, Trường Phúc Land nhận thức rằng, đầu tư vào phát triển con người với mục tiêu nâng cao kỹ năng và hiệu quả lao động, xây dựng hệ thống quan điểm làm việc đúng đắn là yếu tố nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Khóa đào tạo tại văn phòng Trường Phúc Land Hà Nội

Tại Trường Phúc Land, các đại lý bất động sản sẽ được tiếp cận với hệ thống đào tạo hàng đầu của Mỹ. Mỗi khóa học dựa trên các mô hình đã được chứng minh từ thực tiễn cùng hệ thống bài giảng phong phú được kế thừa, tích lũy và không ngừng hoàn thiện. Chúng tôi đưa ra lộ trình các chương trình đào tạo huấn luyện, đồng thời trang bị cho nhân viên những nền tảng kiến thức vững chắc, kỹ năng nghề nghiệp thành thục, tinh thần chuyên nghiệp đi đôi với hoàn thiện bản thân, tập trung vào mục tiêu để thành công.

Các khóa học sẽ được diễn ra trực tiếp tại văn phòng Trường Phúc Land, cung cấp đầy đủ kĩ năng để trở thành đại lý hàng đầu thị trường bất động sản.

Tháng 12/2015,Trường Phúc Land chính thức được Bộ Xây Dựng công nhận đủ điều kiện là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự quyết tâm và định hướng lâu dài của ban lãnh đạo công ty trong việc tập trung phát triển đào tạo, gia tăng tay nghề và kiến thức nghiệp vụ cho các đại lý hoạt động trong lĩnh vực  môi giới bất động sản

 

   ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN