Đào tạo

KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN THEO GIÁO TRÌNH CỦA KELLER WILLIAMS UNIVERSITY (MỸ)

Quản trị Website 10:41 06/12/2016

Khóa cơ bản 1: KỸ NĂNG MÔI GIỚI BÊN MUA

  • Chu trình 7 bước cơ bản môi giới bên Mua
  • Mô hình nhà môi giới thành công ở cấp độ cao
  • Kỹ năng làm việc tạo nguồn khách hàng vô tận
  • Nhiều bài tập tình huống luyện kỹ năng chốt cuộc hẹn – chốt giao dịch
  • Chuẩn bị hành trang đầy đủ để bước vào nghề môi giới bất động sản chuyên nghiệp

AI CẦN THAM GIA KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NÀY?
  • Nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp
  • Nhân viên kinh doanh, tư vấn bán hàng bất động sản
  • Giám đốc/Trưởng phòng/trưởng nhóm kinh doanh bất động sản
  • Chuyên viên Marketing bất động sản
  • Chuyên viên Chăm sóc khách hàng bất động sản

Bạn bước vào nghề môi giới theo cách làm việc bản năng?

Bạn thấy công việc chưa dựa trên những hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp?

Bạn đang không hiểu tại sao công việc môi giới bất động sản của mình lại bấp bênh đến thế?

Ban đang lo lắng vì không chốt được giao dịch?

Bạn thấy khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mua?

NỘI DUNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾP THEO

Thời gian dự kiến vào tháng 7, 8/2016

   ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN